Taśmy stosowane w klimatyzacji wentylacji i ciepłownictwie

Taśmy i folie ochronne
Folie ochronne
2022-05-17
Łączenie materiałów silikonowych
Łączenie materiałów silikonowanych
2022-05-17

Przy wykonawstwie instalacji ciepłowniczych , klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych stosowane są tzw. izolacje techniczne, których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz ochrana przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi mieć wpływ na ich prawidłowe działanie.

Dostępne na rynku otuliny z reguły składają się z materiału izolacyjnego np. wełny mineralnej bądź spienionego poliuretanu. Izolacja ta jest zabezpieczona warstwą zewnętrzną z folii aluminiowej lub PVC.

Taśmy samoprzylepne służą natomiast do połączenia i zabezpieczenia kolejnych segmentów izolacji. Część dostępnych otulin posiada wzdłuż swojej krawędzi odpowiedni pasek samoprzylepny, który jest nakładany w czasie procesu produkcyjnego. Do tego celu używane są taśmy dwustronnie klejące na nośniku z folii PET lub PP powleczonej dwustronnie klejem kauczukowym. Do montażu takich elementów izolacyjnych niezbędne są dodatkowo taśmy aluminiowe gładkie AL bądź zbrojone ALE, którymi połączone są odpowiednie segmenty na miejscach styków i rozgałęzień.

Taśmy AL oraz ALE powleczone są klejem kauczukowym syntetycznym o dużej początkowej kleistości i wysokiej adhezji końcowej nawet na lekko zabrudzonych powierzchniach.

Do izolacji stosowanych przy montażu kominków również stosuje się taśmy aluminiowe tylko o lepszych parametrach temperaturowych. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie grubszej folii aluminiowej oraz kleju poliakrylanowego lub silikonowego. Tego typu zestawienie gwarantuje odporność temperaturową nawet powyżej 200°C. Są to taśmy w ofercie ASTAT o symbolach ALT oraz ALC.

Pianki elastomerowe stosowane do izolacji klimatyzacyjnych na stykach i rozgałęzieniach segmentów izolacyjnych łączne są specjalną taśmą piankową o grubości 3mm – symbol PKF. Taśmy te produkowane są z klejem opartym na akrylanach wzmocnionych siatką poliestrową w celu stabilizacji elastycznej pianki.

Metalowe kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym uszczelniane są taśmami butylowymi jednostronnie klejącymi – symbol BSV. Są to taśmy samowulkanizujące które przy naklejaniu należy delikatnie naciągać owijając miejsce połączenia, co zapewnia dodatkową szczelność łącza.