Ekranowanie EMC
Ekranowanie EMC
2022-05-17
Taśmy stosowane w klimatyzacji wentylacji i ciepłownictwie
Taśmy stosowane w klimatyzacji wentylacji i ciepłownictwie
2022-05-17

Folie ochronne są to produkty samoprzylepne o bardzo małej gramaturze kleju o stosunkowo dużej kohezji, nie pozostawiającego śladów po oderwaniu.

Folie ochronne produkowane są o różnej wartości adhezji ze względu na rodzaj powierzchni na którą mają być naklejane. Można to osiągnąć projektując takie taśmy, zmieniając m.in. rodzaj kleju oraz jego gramaturę. Bardzo ważne jest aby adhezja nie była zbyt słaba –może to powodować samoczynne odklejanie się folii. Z drugiej strony zbyt mocna siła klejenia może spowodować przywieranie permanentne, czyniąc folię bardzo trudną do usunięcia bez pozostawienia śladów.