Taśmy do montażu rolet okiennych
Taśmy do montażu rolet okiennych
2022-05-26
Taśmy piankowe do montażu fotopolimerów
Taśmy piankowe do montażu fotopolimerów
2022-05-26

Taśmy elektroizolacyjne w elektrotechnice do izolacji uzwojeń w elementach i urządzeniach indukcyjnych.

Taśmy samoprzylepne elektroizolacyjne produkowane są na nośnikach wykazujących właściwości dielektryczne takie jak folia PET, PEN, Nomex®, Kapton®, PTFE, ETFE, APTIV oraz włókno szklane. Taśmy posiadają wysokojakościowe kleje samoprzylepne o właściwościach odpowiednio dobranych do danego zastosowania.

Taśmy występują w różnych klasach temperaturowych:
E=120C B=130C F=155C H=180C

W swojej ofercie opieramy się głównie na taśmach produkcji Niemieckiej firmy CMC Klebetechnik. Firma CMC stosuje do produkcji wysokiej jakości folie producentów takich jak: Mitsubishi , DuPont, Novofol i innych. Taśmy te posiadają aprobatę UL odnośnie norm bezpieczeństwa i dopuszczeń w USA.

Istnieje szereg zasad dotyczących materiałów izolacyjnych stosowanych w aplikacjach niskonapięciowych. Są one zdefiniowane w normach. Podstawową normą (decydującą) jest IEC 60664, która określa minimalne wymagania dla napięć do 1000VAC / 1500VDC i częstotliwości nominalnych do 30 kHz.

Poniższa lista przedstawia kilka pojęć, ważnych ze względu na dobór izolacji podczas projektowania urządzenia elektrycznego.

Stopień zanieczyszczenia

Przez normę jest uznawane każde zanieczyszczenie gazami, cieczami lub ciałami stałymi, które może zmniejszyć oporność elektryczną lub zdolność izolacyjną warstwy separacyjnej. Istnieją 4 różne stopnie zanieczyszczenia. Stopień 4 nie jest dopuszczalny.

Funkcja izolacji

Izolacja galwaniczna dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia, brak ochrony przed przypadkowym kontaktem.

Izolacja podstawowa

Izolacja chroniąca przed porażeniem prądem, pierwsza bariera ochronna.

Podwójna izolacja

Izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz dodatkowej.

Dodatkowa izolacja

Izolacja dodatkowa lub niezależna od izolacji podstawowej jako dalszy środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (zasada redundancji w przypadku awarii).

Wzmocniona izolacja

Pojedyncza izolacja, która jednak odpowiada ochronie podwójnej izolacji, zwykle osiąganej dzięki znacznie większej grubości materiału.

Współczynnik CTI

Wartość CTI jest miarą wrażliwości powierzchni izolacyjnej na napięcie elektryczne. Zanieczyszczenia i wilgoć mogą tworzyć na powierzchni przewodzące prąd elektryczny ścieżki pełzające, które w dłuższej perspektywie niszczą materiał izolacyjny.

Szczelina powietrzna

Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma przewodzącymi elementami w powietrzu, która jest określona przez znamionowe napięcie impulsowe (wynika między innymi z kategorii przepięcia).

Odstęp izolacyjny

Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma przewodzącymi elementami w materiale stałym. Długość tej sekcji w normie IEC 60663 zależy od stopnia zabrudzenia, użytego materiału (cti) i kategorii przepięciowej.

Wytrzymałość udarowa

Istnieją 4 kategorie wytrzymałości udarowej izolacji elektrycznej, które definiują najwyższe możliwe napięcie szczytowe w obwodzie. Wyższa kategoria oznacza wyższą wytrzymałość udarową urządzenia. Kategoria przepięciowa II opisuje urządzenia, które są podłączone do instalacji domowej, takie jak przenośne narzędzia itp.

Znamionowe napięcie udarowe

Znamionowe napięcie udarowe wynika z kategorii przepięciowej i zakresu napięcia znamionowego. Dla kategorii przepięcia prądowego II, znamionowe napięcie udarowe wynosi 2,5 kV.

Są to tylko wybrane właściwości wskazujące jedynie pogląd na to jak wiele różnych czynników musi być branych pod uwagę podczas doboru izolacji.