słownik podstawowych pojęć
Słownik podstawowych pojęć
2022-06-05
Spotkajmy się na Festiwalu Marketingu!
2022-08-11
Wybór odpowiedniej taśmy samoprzylepnej do danego zastosowania często determinowany jest poprzez dane techniczne podawane przez producentów na kartach technicznych produktów. Istnieje wiele norm wg których producenci podają najważniejsze informacje dotyczące właściwości mechanicznych i klejących materiałów samoprzylepnych. Właściwości te, oraz sposób ich badania jest określony zarówno w normach europejskich jak i stowarzyszeń zrzeszających producentów materiałów samoprzylepnych takich jak np. FINAT i AFERA. Spośród wielu metod badania najważniejszymi są pomiar początkowej przylepności (tack, kleistość), pomiar adhezji przy odrywaniu oraz pomiar kohezji czyli odporności na siły ścinające.

Przylepność początkowa, tack – określany również jako kleistość określa początkową adhezję taśmy samoprzylepnej pod niewielkim naciskiem zewnętrznym. Istnieje kilka metod pomiaru przylepności początkowej między innymi metoda toczącej się kulki (rolling ball) oraz metoda odrywania pętli (loop tack). W metodzie toczącej się kulki, na równi pochyłej umieszcza się znormalizowaną kulkę ze stali nierdzewnej o średnicy 11mm, która następnie przetacza się po badanej próbce taśmy samoprzylepnej. Wynikiem pomiaru jest odległość którą kulka przebyła po taśmie. W metodzie odrywania pętli taśmę o szerokości 25mm umieszcza się w uchwycie maszyny wytrzymałościowej i następnie przykleja się nią do znormalizowanej płytki. Wynikiem pomiary jest siła potrzeba do oderwania pętli taśmy samoprzylepnej podawana w N na cm szerokości taśmy.

Fot. Stanowisko do badania kleistości metodą loop tack przy użyciu maszyny wytrzymałościowej
Fot. Stanowisko do badania kohezji metodą FINAT FTM 8

Adhezja przy odrywaniu – Adhezja taśmy samoprzylepnej jest to parametr, który określa zdolność przylegania jej do różnego rodzaju materiałów. Istnieje kilka metod pomiaru adhezji jednak najpopularniejsze to metoda odrywania taśmy od standardowej płytki pomiarowej pod kątem 180° oraz 90°. Wielkość adhezji definiuje się jako siłę potrzebną do oderwania taśmy od podłoża. Pomiaru dokonuje się na próbkach o szerokości 25mm odrywając ją ze stałą prędkością 300mm na minutę. Wynik podaje się w N na cm szerokości próbki.

Kohezja – Jest ot spójność wewnętrzna kleju samoprzylepnego i określa zdolność złącza klejowego przeciwstawieniu się działaniu sił ścinających. Kohezja zależy od wielu czynników takich jak rodzaju polimeru, gramatury, stopnia usieciowania oraz temperatury. Pomiaru najczęściej dokonuje się wg norm FINAT FTM8 lub AFERA 5012. W normie FINAT badaną próbkę o wymiarach 25mm x 25mm obciąża się odważnikiem o masie 1kg i mierzy czas po którym próbka odpadnie bądź przesunie się w znaczący sposób. Pomiaru dokonuje się w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej równej 70°C.

Fot. Stanowisko do pomiaru adhezji wg. normy AFERA 4001