Uszczelki techniczne
Uszczelnienie techniczne
2022-06-02
właściwości i rodzaje klejów samoprzylepnych
Właściwości i rodzaje klejów samoprzylepnych
2022-06-05

Ze względu na konstrukcję taśmy samoprzylepne możemy podzielić na jednostronnie klejące oraz dwustronnie klejące.

Taśmy jednostronnie klejące składają się z nośnika oraz warstwy kleju. Klej może być zabezpieczony przekładką dehezyjną lub taśma może być nawinięta na własny nośnik bez dodatkowej ochrony.

Przy czym to drugie rozwiązanie z reguły wymaga wcześniejszego przygotowania obu powierzchni nośnika taśmy. Strona nośnika do której nie przylega klej musi być powleczona cienką warstwą antyadhezyjną, natomiast strona na którą jest nakładany klej (np. przy taśmach z PVC) wcześniej jest aktywowana przy użyciu koronowania, co powoduje zwiększenie energii powierzchniowej tworzywa.

Taśmy dwustronnie klejące zawsze wymagają zastosowania przekładki separującej, niekiedy nawet z obu stron warstwy klejowej np. gdy konieczna jest produkcja nie na rolce tylko w arkuszach.

Taśmy dwustronnie klejące można podzielić na taśmy z nośnikiem oraz na taśmy bez nośnika. W taśmach bez nośnika warstwa kleju oparta jest tylko na przekładce dehezyjnej. Tego rodzaju produkty nazywane są taśmami transferowymi również filmami lub błonami klejowymi.

Jako nośniki taśm samoprzylepnych stosowane są różnego rodzaju materiały takie jak: folie z tworzyw sztucznych, folie metalowe, różnego rodzaju siatki i tkaniny oraz elastyczne pianki.